hier Lets Wageningen, terug van weggeweest.

Welkom op LetsWageningen


Hier ben je bij Lets Wageningen.

We zijn een burenhulp-groep en betalen elkaar voor deze bijzondere diensten  met Zonnestenen. Ze kunnen een eerlijke vergoeding betekenen, zoals zal blijken. Zo zij we uitvinders van vriendelijk geld geworden.

Lees verder over wat geld vriendelijk maakt, of hoe we lange-termijn-investering doen in onze omgeving, al is het maar en begin. Onze munt heet tegenwoordig Zonnesteen.

De site van de oude Stenen vind je op communities.cyclos.org/LETS_Wageningen