Een lokaal ruilhandelsysteemWat is LETS Tiel?

LETS staat voor Local Exchange Trading System. In andere woorden: het is een ruilkring, een systeem waarbij mensen goederen en diensten ruilen zonder dat hier geld aan te pas komt. De eerste LETS werd in 1983 opgericht in Courtenay, British Columbia. Wereldwijd zijn er sindsdien duizenden lokale ruilkringen ontstaan. In Nederland zijn er nu ongeveer tachtig.

Niet geld verdienen staat centraal, maar het over en weer verlenen van diensten. Mensen hebben elkaar veel te bieden. Met LETS kunnen we profiteren van elkaars rijkdom aan talenten en vaardigheden. Binnen LETS is geen verspilling: je biedt alleen aan wat je echt kunt of wilt leren of kunt missen. Je gebruikt alleen dat wat je echt nodig hebt. Doordat er een lokale markt van vragers en aanbieders is, is er weinig vervuilend transport nodig. LETS draagt bij aan een duurzame samenleving.

Het handige van een ruilkring is daarnaast dat het ruilen zich niet beperkt tot telkens twee personen: je kunt iets aanbieden aan de ene persoon en daarvoor in ruil van heel iemand anders iets terugkrijgen.

Op dit filmpje kun je zien hoe LETS werkt: LETS Tiel bij KoffieMax(6 min)

Hoe werkt het systeem?  
Omdat het zelden voorkomt dat je goederen en diensten direct tegen elkaar kunt ruilen, handelen we bij LETS met flippen als ruilmiddel. Je spreekt onderling met elkaar af hoeveel flippen de dienst of de goederen volgens jou waard zijn. Een flip is ongeveer gelijk aan een euro, maar eigenlijk is het een blijk van waardering, een bedankje voor hulp. 

Je mag op je rekening op www.letstiel.nl tot een bepaalde limiet rood staan. Rente kent LETS niet. Het heeft geen zin flippen op te potten, je krijgt er geen rente voor en je kunt ze niet lenen. 

Om deel te nemen aan LETS heb je een e-mailadres nodig. Als je niet beschikt over een eigen e-mailaccount, kun je er een aanmaken in de bibliotheek of hulp inroepen van een andere LETS-deelnemer.

Om het ruilen gemakkelijker te maken, kunnen deelnemers gratis adverteren op de marktplaats van de website. Bovendien wordt vier keer per jaar een nieuwsbrief uitgegeven waar de nieuwe aangeboden en gevraagde goederen en diensten in worden opgenomen.
 
Wat kost LETS Tiel?  
Het eerste kalenderjaar na aanmelding betaal je niets, zodat je rustig kunt uitzoeken of LETS bij je past. Daarna betaal je 12,50 euro of 12,50 flippen per jaar. Gezinnen en organisaties dragen 17,50 euro of flippen bij. Deze bijdrage is nodig om in de kosten van bijvoorbeeld de hosting van de website en van de telefoon te voorzien. 

Bestuur 
Het bestuur van LETS Tiel bestaat momenteel uit vier personen. De bestuursleden zijn: 
 
Elly Euverman,
voorzitter
Toos Groen,
secretaris
Mia van Ettinger,
 penningmeester
Eddy Hesselink