Wie zijn wij?

Lets Ruilkring is een club van circa 50 mensen.

Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende personen:

* Yvonne Klein Rouweler - Voorzitter
* Cees Berkvens - Secretaris
* Wendy Bakker - Penningmeester
* Lineke Mol - Algemeen bestuurslid
* vacature - Algemeen bestuurslid

In de vereniging zijn verschillende werkgroepen actief:

* Werkgroep leden - met hen maak je als eerste kennis als je lid wilt worden
* Redactie nieuwsbrief - zij verzorgen de nieuwsbrief
* Barcommissie - zij zijn de cateraars van de club