Welkom op Boescoin.nl

Eindelijk is er nu vanaf januari 2018 naast de Bitcoin voor de hele wereld ook een cryptomunt voor Boeskoolstad. Daartoe heeft de stadspatroon een speciale ruilbank opgericht, uiteraard onder de naam BOESCOIN.NL met een eigen munteenheid: de BOESCOIN. Deze alternatieve munt - de Boescoin - heeft voor iedereen die ermee ruilt en handelt een ruilwaarde van 1 euro. Er worden maximaal 500.000 Boescoins in de Oldenzaalse economie gepompt. Dat betekent dat de Boescoinbank maximaal aan 5.000 Oldenzalers eenmalig een bedrag van 100 Boescoins GRATIS op zijn of haar Boescoin-rekening stort. De cryptomunt - genaamd Boescoin - wordt dus eenmalig en gratis aan maximaal 5.000 stadsbewoners verstrekt. De Boescoin blijft daarmee de EXCLUSIEVE CRYPTOMUNT van en voor de Boeskoolstad. Na aanvraag en uitgifte van de gratis 100 Boescoins heeft elke Boescoiner uiteraard een rekening bij Boescoinbank en kan hiermee handelen, ruilen, kopen en verkopen.


Na het in omloop brengen van de digitale ruilmunten handelt en betaalt iedere rechtgeaarde Boescoinerl onderling met zijn of haar Boescoins. Onmiddellijk na betaling of een ruil van goederen en/of diensten wordt dit via Boescoin.nl digitaal geregistreerd en ontvang je een email met je bankoverzicht. Net zoals in het echte betaalverkeer.

Alles bij Boescoin.nl werkt dus net zo professioneel als in het "normale" bankverkeer. De Boescoin zal dus langzamerhand uitgroeien tot een enorme marktplaats, waarbinnen naast het gewone en reguliere geldverkeer een stadseconomie kan gaan circuleren ter waarde van een half miljoen euro. Dat betekent een behoorlijke economische impuls voor de Boeskoolstad.


Boescoin.nl heeft geen enkel winstdoel ! Een alternatieve ruilmunt - zoals de Boescoin - blijkt op verschillende plaatsen in de wereld al vele jaren een groot succes te zijn geworden als aanvulling op het normale bank- en betaalverkeer en als impuls voor de ruileconomie ter plekke. That is reason why ...... want euro's zijn immers ook niet meer dan een gewoon ruilmiddel en worden door centrale banken in omloop gebracht door middel van een simpele druk op de knop.

Veel plezier na de ontvangst van 100 GRATIS Boescoins, dus registreer je zodra het kan en wees er op tijd bij .... bij de nieuwe ruilmunt met de toepasselijke naam in Boeskoolstad: BOESCOIN.


Plechelmus,
stadspatroon van Boeskoolstad, en
beschermheilige van Boescoin.nl