LETS-ruilkring Gemert-Bakel e.o.

concept-overeenkomsten aspiranten en deelnemers

Eerst tref je de overeenkomst voor de aspirant-deelnemer, daaronder de overeenkomst voor de deelnemer na zijn aspirant-periode.


Overeenkomst aspirant-deelnemer

Deze overeenkomst is opgemaakt en ondertekent door NAAM – als aspirant-deelnemer aan de LETS-ruilkring Gemert-Bakel e.o. en NAAM, bestuurslid en optredend als vertegenwoordiger van de LETS-ruilkring.

Overwegingen die ten grondslag liggen aan de overeenkomst zijn:

·       De LETS-ruilkring heeft tot doel om lokaal mensen te faciliteren om hun talenten (in de vorm van diensten) en goederen ten dienste van elkaar in te zetten op basis van gelijkwaardigheid, zonder dat daarvoor rentedragend geld nodig is.

·       De aspirant-deelnemer wil ervaren of het deelnemen aan de LETS-ruilkring helpt bij het realiseren van de eigen doelen.

·       Tegoeden van te leveren of geleverde diensten worden geregistreerd in Nada’s. Dat zijn virtuele punten in het digitale platform.

 

Partijen komen het volgende overeen:

De LETS-ruilkring:

1.       Stelt een digitaal platform beschikbaar, waarvan onder voorwaarden gebruik gemaakt kan worden. Het digitale platform faciliteert de mogelijkheid:

a.       Om vraag- en aanbod voor elkaar zichtbaar te maken

b.       Om onderlinge betalingen te doen met een lokale, rentevrije en inflatievrije muntsoort

c.       Voor het onderling versturen en ontvangen van berichten.

2.       Biedt of organiseert de mogelijkheid om te leren omgaan met het digitale platform.

3.       Organiseert naar behoefte ontmoetings-gelegenheid voor deelnemers (kLETS-café’s).

4.       Organiseert minimaal jaarlijks een algemene vergadering waarin het gevoerde beleid en de bijbehorende afspraken besproken worden en eventuele wijzigingen vastgelegd worden in het huishoudelijk reglement en/of aparte documenten.

5.       Publiceert de gemaakte afspraken op het deelnemersgedeelte van het digitale platform.

6.       Krijgt de ingezette tijd beloond als ‘dienst’. Deze dienst wordt tegen het ‘kerngroep-tarief’ gewaardeerd.

7.       Hanteert en geeft uitvoering aan de gemaakte afspraken zoals die zijn vastgelegd.

De aspirant-deelnemer:

1.       Is bereid om actief deel te nemen aan de LETS-ruilkring door:

a.       kennis te nemen van het digitale platform;

b.       vraag- en aanbod zichtbaar te maken en actueel te houden;

c.       met regelmaat aanwezig te zijn bij de kLETScafé’s en op de jaarvergaderingen;

d.       niet af te wachten, maar initiatief nemen om contact te zoeken met andere deelnemers om tot ‘handelen’ te komen.

2.       Draagt voor het deelnemerschap contributie af in Nada’s. Aantal en frequentie daarvan zijn vastgelegd in het huishoudelijk reglement.

3.       Is bekend met de afspraak dat in de aspirant-periode alleen nada’s uitgegeven kunnen worden als daartoe voldoende positief saldo is.

4.       Weet dat het aspirantschap tot doel heeft om tijdelijk te zijn en bij wederzijds goedbevinden omgezet wordt in een definitief deelnemerschap. Bij het ontbreken van wederzijds goedvinden wordt het account van de aspirant-deelnemer door de LETS-ruilkring geblokkeerd.

5.       Respecteert en geeft - voor zover van toepassing - uitvoering aan de gemaakte afspraken zoals die zijn vastgelegd.

 

De overeenkomst is in tweevoud opgemaakt.

op DATUM te PLAATS,

 

aspirant-deelnemer:                   NAAM

 

                                                      --------------------------------------------

 

Namens de LETS-ruilkring           NAAM

 

                                                      ---------------------------------------------Overeenkomst deelnemer

 

Deze overeenkomst is opgemaakt en ondertekent door [NAAM DEELNEMER], als deelnemer aan de LETS-ruilkring Gemert-Bakel e.o. en [NAAM VERTEGENWOORDIGER], bestuurslid en optredend als vertegenwoordiger van de LETS-ruilkring.

Overwegingen die ten grondslag liggen aan de overeenkomst zijn:

·       De LETS-ruilkring heeft tot doel om lokaal mensen te faciliteren om hun talenten (in de vorm van diensten) en goederen ten dienste van elkaar in te zetten op basis van gelijkwaardigheid, zonder dat daarvoor rentedragend geld nodig is.

·       De deelnemer wil gebruik maken van de faciliteiten van de LETS-ruilkring en is bereid bij te dragen aan een actief en gezond netwerk.

·       Tegoeden van te leveren of geleverde diensten worden geregistreerd in Nada’s. Dat zijn virtuele punten in het digitale platform.

 

Partijen komen het volgende overeen:

De LETS-ruilkring:

1.       Stelt een digitaal platform beschikbaar, waarvan onder voorwaarden gebruik gemaakt kan worden. Het digitale platform faciliteert de mogelijkheid:

a.       Om vraag- en aanbod voor elkaar zichtbaar te maken

b.       Om onderlinge betalingen te doen met een lokale, rentevrije en inflatievrije muntsoort

c.       Voor het onderling versturen en ontvangen van berichten.

2.       Biedt of organiseert de mogelijkheid om te leren omgaan met het digitale platform.

3.       Organiseert naar behoefte ontmoetings-gelegenheid voor deelnemers (kLETS-café’s).

4.       Organiseert minimaal jaarlijks een algemene vergadering waarin het gevoerde beleid en de bijbehorende afspraken besproken worden en eventuele wijzigingen vastgelegd worden in het huishoudelijk reglement en/of aparte documenten.

5.       Publiceert de gemaakte afspraken op het deelnemersgedeelte van het digitale platform.

6.       Krijgt de ingezette tijd beloond als ‘dienst’. Deze dienst wordt tegen het ‘kerngroep-tarief’ gewaardeerd.

7.       Hanteert en geeft uitvoering aan de gemaakte afspraken zoals die zijn vastgelegd.

De deelnemer:

1.       Is bereid om actief deel te nemen aan de LETS-ruilkring door:

a.       kennis te nemen van het digitale platform;

b.       vraag- en aanbod zichtbaar te maken en actueel te houden;

c.       met regelmaat aanwezig te zijn bij de kLETScafé’s en op de jaarvergaderingen;

d.       niet af te wachten, maar initiatief nemen om contact te zoeken met andere deelnemers om tot ‘handelen’ te komen.

2.       Draagt voor het deelnemerschap contributie af in Nada’s. Aantal en frequentie daarvan zijn vastgelegd in het huishoudelijk reglement.

3.       De deelnemer beseft dat het langdurig aanhouden van een hoog positief saldo remmend werkt op de behoefte om onderling actief te zijn en te handelen en dat de kerngroep zo nodig mensen daarop aanspreekt.

4.       De deelnemer is bekend dat het verlenen van diensten aan deelnemers die niet actief zijn en een lage nadastand hebben, bijdraagt aan het verder negatief staan van deze deelnemer, waardoor het voor deze deelnemer nog lastiger wordt om op  termijn weer op een positieve nadastand te komen.

5.       Is er van op de hoogte dat het deelnemerschap slechts beëindigd kan worden bij een neutraal (= nul Nada) of positief nada-saldo. Een positief nada-saldo wordt bij het beëindigen van het deelnemerschap overgeschreven naar de algemene Nada-rekening van de ruilkring. Een negatieve nada-saldo kan in overleg afgekocht worden.

6.       Respecteert en geeft - voor zover van toepassing - uitvoering aan de gemaakte afspraken zoals die zijn vastgelegd.

 

De overeenkomst is in tweevoud opgemaakt.

op [DATUM] te [PLAATS],

 

Deelnemer:                                  [NAAM]

 

                                                      --------------------------------------------

 

Namens de LETS-ruilkring           [NAAM]

 

                                                      ---------------------------------------------