LETS-ruilkring Gemert-Bakel e.o.

Veel voorkomende vragen, ofwel FAQ


Vragen en antwoorden voor nieuwe LETS-deelnemers .


Wat betekent LETS?
De afkorting LETS staat voor Local Exchange Trading System (vrij vertaald: Lokaal Ruilhandelsysteem). In Canada was er iemand die op het idee kwam om onderling diensten en goederen te ruilen met een verzonnen ‘munteenheid’. Het idee sloeg aan en inmiddels wordt het systeem overal ter wereld toegepast.


Zijn er meer LETS-kringen in Nederland?
Op dit moment zijn meer dan 100 LETS-kringen in Nederland actief.


Werken alle LETS-kringen hetzelfde?
Nee. Wanneer een kring wordt opgericht is het de kerngroep die bepaalt wat de spelregels zijn. Als basis wordt een handboek gebruikt dat is uitgegeven door Aktie Strohalm. Zij hebben in het verleden actief geholpen bij het oprichten van LETS-kringen. Alle LETS-kringen kunnen lid worden van de vereniging LETSVerband. Dit is een landelijke organisatie die de LETS-kringen ondersteunt.


Hoe heet de ‘munteenheid’ van de LETS-ruilkring Gemert-Bakel e.o.?
We hebben als naam ‘nada’ gekozen. Dat is Spaans voor ‘niets’. Iedere LETS-kring heeft zijn eigen naam. In Amsterdam werkt men met ‘noppes’, in Amersfoort met ‘keitjes’, in Tilburg spreekt men van ‘kruikjes’ en in een aantal plaatsen, waaronder Eindhoven, heet de muntsoort ‘talenten’.


Zijn alle diensten evenveel waard?
Er zijn LETS-groepen die van het principe uitgaan dat het ene uur werk meer beloond wordt dan het andere. Een jurist bijvoorbeeld ontvangt dan meer nada’s voor een uur werk dan iemand die helpt bij het snoeien of bij klussen in huis, omdat dat in de maatschappij ook zo is. Wij gaan uit van de gedachte dat de tijd van iedereen in principe evenveel waard is. Wel is het zo dat transacties onderhandelbaar zijn. Zie ook onder ‘onderhandelen’.


Hoe is de LETS-ruilkring Gemert-Bakel e.o. georganiseerd?
Na de informatiebijeenkomst van 3 maart 2004 is er een kerngroep gevormd, die zich heeft gebogen over hoe onze LETS-kring eruit zou moeten zien. Er is een stichting gevormd, er is een huishoudelijk reglement opgesteld en er is een systeem uitgedacht voor de administratie van de diensten.


Hoe weet ik wat mijn nada-stand is?
Je zie je saldo als je inlogt met je eigen account. De nada-stand in je account is steeds actueel.


Hoe staat het met mijn privacy?
Daar gaan we zorgvuldig mee om. Voor ingelogde deelnemers zijn, naast enkele basisgegevens zoals je deelnemer-naam, alleen de gegevens te zien die jij hebt ingesteld als 'zichtbaar' voor andere deelnemers. Voor niet-ingelogde website-bezoekers zijn geen persoonlijke gegevens beschikbaar.
We geven derden geen inzage in de adressenlijst en in de boekhouding, behalve als een wettelijke verplichting geldt.


Hoe kan ik zelf een dienst aanvragen of aanbieden?
Log in met je eigen account, hier kan je je vraag en aanbod invullen en aanpassen.


Kan ik onderhandelen over het aantal nada’s?
Jazeker. Hoewel we ervan uitgaan dat de ene dienst evenveel waard is als de ander, kunnen we ons voorstellen dat er niet veel animo zal zijn om een trui te laten breien wanneer alle daadwerkelijk gewerkte uren in rekening zouden worden gebracht. Aan de andere kant: wanneer iemand vier uur zware lichamelijke arbeid heeft verricht (het omspitten van een tuin bijvoorbeeld) en de rest van de dag nodig heeft om bij te komen, zou het kunnen zijn dat hiervoor wat meer nada’s worden overeengekomen. Maar nogmaals: daar moeten vrager en aanbieder zelf uitkomen. Uitgangspunt is dat een goed geleverde dienst afgerekend wordt tegen acht nada per uur.


Wat moet ik doen als ik niet tevreden ben over een geleverde dienst?
Dat is heel vervelend. Praat er over met degene die het werk gedaan heeft.Wanneer je er samen niet uitkomt, kun je de kerngroep inschakelen, die eventueel kan bemiddelen. De kerngroep kan zonodig een ombudsvrouw inschakelen van buiten de ruilkring.


Er zijn LETS-kringen die ook goederen verhandelen. Doet de LETS-ruilkring Gemert-Bakel e.o. dat ook?
Ja, dat kan ook. Je vraagt je in dat geval af hoelang je je zou willen inzetten om het artikel “van jou” te maken. Reken die tijd om in nada’s en doe een bod aan de huidige bezitter. Als deze jouw bod accepteert, regel dan samen een nada-transactie via je eigen account op de website.


Hoeveel is een nada waard?
Bij sommige LETS-groepen gaat men uit van een tegenwaarde in euro’s. Wij hebben als basis een uur verdeeld in acht eenheden. Elke eenheid is één nada waard. Een uur is in principe acht nada’s waard.


Wordt er contributie geheven?

Ja, een bijdragen in nada's: per maand twee nada's.


Wat gebeurt er met de opbrengst van de nada-bijdrage?
Van het saldo van iedere deelnemer wordt maandelijks 2 nada’s afgeschreven. Uit deze pot worden allerlei diensten betaald die voor het systeem gedaan worden, zoals werkzaamheden van de kerngroep en andere werkzaamheden die met nada’s voldaan kunnen worden.
De kerngroep is verantwoordelijk voor de inkomsten en uitgaven. Een maal per jaar zal een verantwoording van de nada-administratie gepubliceerd worden.


Is er ook een bankrekening?
Ja. Hewel er geen contributie in euro's verschuldigd is, heeft de ruilkring wel een bankrekening. Van het saldo betalen we de kosten die niet in nada's voldaan kunnen worden, zoals huur ontmoetingsruimte, website etc. Als et saldo op is, gaan we dit via nada's regelen. Hoe, dat moet nog uitgewerkt worden.
De kerngroep is verantwoordelijk voor de inkomsten en uitgaven. Een maal per jaar zal een verantwoording van de euro-administratie gepubliceerd worden.


Bij wie kan ik terecht met vragen?
Op de website staat heel veel informatie. Kom je er niet uit, bel dan één van de kerngroepleden.


Hoeveel nada’s mag ik positief of negatief staan?
De afspraak is dat je maximaal 240 nada’s in de plus of in de min mag staan. Je kunt dus niet onbeperkt diensten afnemen zonder er iets voor terug te doen. Aan de andere kant moeten mensen die veel nada’s hebben ‘verdiend’ deze ook weer uitgeven. Zo werkt het systeem.


Hoe kan ik mijn deelnemerschap opzeggen?
Dat kan schriftelijk gebeuren bij de kerngroep. Let op: je kunt niet met een negatief saldo vertrekken. Wanneer je je deelnemerschap wilt beëindigen en je hebt een negatief saldo, dan moet je contact opnemen met de kerngroep om te bezien hoe de schuld afbetaald kan worden.
Wanneer je je deelnemerschap wilt beëindigen en je hebt een positief saldo, dan vervalt dat saldo aan de LETS-ruilkring Gemert-Bakel e.o.


Wanneer mijn partner/huisgenoot mee wil doen, moet die dan ook deelnemer worden?
Dat hangt ervan af. Wanneer er sprake is van een gezamenlijk deelnemerschap onder één deelnemer-account, dan heeft het geen consequenties. Wil de partner echter een eigen account om een eigen nada-rekening te hebben, dan moet hij/zij ook deelnemer worden van de LETS-ruilkring en geldt er voor de parner een eigen verplichting voor het betalen van de nada-contributie..


Ik wil mijn keuken laten verbouwen. Mag ik meer dan 240 nada’s sparen voor een klus van deze omvang?
Dat kan alleen in overleg met de kerngroep. Hiervan wordt dan een aparte aantekening gemaakt.