LETS-ruilkring Gemert-Bakel e.o.

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement


 1. 1.      Een dienst wordt betaald met nada’s.

  2.      De deelnemer start met 0 nada’s.

  3.      Nieuwe deelnemers beginnen als aspirant-deelnemer. De aspirant-deelnemer mag geen negatief nada-saldo krijgen en kan dus alleen maar diensten afnemen als hij/zij eerst zelf diensten heeft verleend en daarmee nada’s heeft verdiend.

  4.      De deelnemer beslist zelf over wat hij of zij aanbiedt of vraagt en aan wie.[1]

  5.      De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor alle gevolgen van uitgevoerde werkzaamheden en/of gemaakte afspraken.

  6.      Een deelnemer is niet verplicht een transactie aan te gaan.

  7.      De aanbieder en ontvanger bepalen in onderling overleg het ruiltarief.

  8.      Voor een dienst van 1 uur kunnen maximaal 8 nada’s worden vergoed. Deelnemers kunnen hier in onderling overleg van afwijken. Als bij aanvang van de dienstverlening geen afspraken over de beloning zijn gemaakt, dan geldt een tarief van 8 nada’s per uur.

  9.      De deelnemer wordt geacht actief deel te nemen, zowel op het gebied van dienstverlening naar elkaar toe alsook in het gebruik van het digitale platform.

  10.  De ontvanger van de nada’s regelt de transactie door zelf een factuur te sturen naar betreffende deelnemer. Of de gever maakt de nada’s over naar de ontvanger. Dit gaat in onderling overleg.

  11.  De kerngroep biedt binnen haar mogelijkheden de ondersteuning, die wenselijk is, om tot een geslaagde ruil te komen.

  12.  De deelnemers zorgen zelf dat vraag en aanbod in het digitale platform actueel blijven.

  13.  De kerngroep bepaalt het aantal nada’s dat de deelnemer positief of negatief mag staan. Zo nodig onderneemt de kerngroep actie om problemen te voorkomen.

  14.  Alle ‘schriftelijke’ communicatie gaat via e-mail of via berichten in het digitale platform.  

  15.  De kerngroep is niet verantwoordelijk voor de tot stand gekomen afspraken die deelnemers onderling maken.

  16.  De kerngroep is niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaan is bij de uitvoering van de diensten.

  17.  De kerngroep heeft de bevoegdheid deelnemers te weigeren of te royeren.

  18.  Deelname aan de ruilkring verplicht tot het kennen en naleven van het huishoudelijk regelement, gebruik van het digitale platform en het betalen van een maandelijkse bijdrage in nada’s. Afdracht van de nada-bijdrage vindt plaats via de nada-administratie.

  19.  Beëindiging van het deelnemerschap met een negatief saldo is slechts mogelijk in overleg met de kerngroep.

  20.  Bij beëindiging van het deelnemerschap vervalt een positieve nada-stand aan de LETS-ruilkring Gemert-Bakel e.o.
  [1] Binnen wettelijke kaders en maatschappelijke waarden en normen.